Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Η ταυτότητα του πατέρα όταν υπηρετούσε στο Γι Πεδινό Χειρουργείο στην Αλβανία (1940-41)


Δεν υπάρχουν σχόλια: