Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009

"Anatolia College", 1950-1957